Privatumo politika

Užsakymo formoje pateikti kontaktiniai duomenys yra būtini pristatant gėles ir siunčiant pranešimus dėl užsakymo patvirtinimo užsakovams; jais naudojamės mes ir užsakymo vykdytojas. Užsakovo kontaktiniais duomenimis naudojamasi ir tuomet, kai būtina susisiekti su klientu. Tačiau šia informacija nesinaudojama siunčiant atskirus laiškus ar informaciją apie mūsų įmonę.

Asmuo, gaunantis gėles, nematys jokių Jūsų duomenų, išskyrus Jūsų pateiktas pastabas užsakymo formavimo metu ir tai, ką užrašysite ant sveikinimo atviruko.

 

1.1 Ši privatumo politika tvarko elektroninės parduotuvės (toliau – www.fitodizainas.lt) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Šioje elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.fitodizainas.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.fitodizainas.lt vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Visa Jūsų pateikta informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkama ir tvarkoma šiais tikslais:

2.2.1 Sėkmingai pristatyti Jūsų pateiktus užsakymus;

2.2.2 Išrašyti sąskaitas;

  1. Slapukai (angl. cookies)

3.1 Tam, jog galėtume pasiūlyti Jums kuo naudingesnes paslaugas, bei patogesnį svetainės naudojimąsi, naudojame slapukus (angl. “cookies”). Gautą informaciją naudosime lankytojų statistikos vedimui, bei svetainės tobulinimo darbams. Lankydamiesi www.fitodizainas.lt parduotuvėje sutinkame jog svetainėje yra naudojami slapukai.

3.2 Jokia Jūsų pateikta informaciją niekada nebus paskelbta svetainėje viešai, ir nebus panaudojama niekur kitur.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

4.1 www.fitodizainas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai iš anksto pranešdami pranešdami parduotuvės puslapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.